UWAGA! Sędziowie – Spotkanie Opłatkowe

UWAGA! SPOTKANIE OPŁATKOWE
Zarząd KS BOZPN zaprasza wszystkie koleżanki oraz kolegów z braci sędziowskiej na coroczne spotkanie opłatkowe połączone ze szkoleniem poprowadzonym przez kol. P. Sitkowskiego, jak również wręczeniem pamiątkowych odznaczeń. Gośćmi honorowymi będą Panowie S. Krzyżanowski i J. Petruczenko którzy kończą przygodę z czynnym obserwowaniem sędziów oraz delegacja członków Zarządu BOZPN z Prezesem W. Wójtowiczem na czele.
Po części oficjalnej zapraszamy wszystkich na skromny poczęstunek wigilijny.
Spotkanie odbędzie się dnia 15.12.2018 o godz.16:00 w świetlicy straży pożarnej w Sławacinku Starym.
Zachęcamy do licznego udziału wszystkich sędziów z uwagi na wręczane odznaczenia – ukończenia kursu, – sędziego rzeczywistego oraz – ilości przeprowadzonych spotkań.

Zarząd KS BOZPN