Uwaga Kluby – Nowe funkcjonalności w systemie Extranet w związku z RODO

Instrukcja – Rejestracja Zawodnika przez klub – POBIERZ

Informujemy, że ze względu na wymagania związane z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadzone zostały następujące zmiany w funkcjonowaniu systemu Extranet:

 

1. W procesie pierwszej rejestracji zawodnika w systemie Extranet klub będzie musiał obowiązkowo dołączyć w systemie Extranet skan/zdjęcie formularza rejestracyjnego.

 

2. Każdy użytkownik systemu Extranet przed startem rundy wiosennej sezonu 2018/2019 będzie musiał zostać zweryfikowany.

 

Ad. 1 Po przeprowadzonej aktualizacji systemu Extranet w procesie rejestracji zawodnika pojawi się możliwość dołączenia przez klub skanu/zdjęcia formularza rejestracyjnego. Po stronie pracownika WZPN będzie dodana możliwość podejrzenia formularza rejestracyjnego załączonego przez klub.

 

Na chwilę obecną (okres przejściowy) rejestrowanie nowego zawodnika będzie odbywało się tak, jak do tej pory – dołączenie skanu/zdjęcia formularza rejestracyjnego bezpośrednio w systemie Extranet nie będzie jeszcze obowiązkowe. Prosimy jednak zapoznać się z nową funkcjonalnością, gdyż od kwietnia 2019 roku dołączenie przez klub skanu/zdjęcia formularza rejestracyjnego zawodnika bezpośrednio w systemie Extranet będzie obowiązkowe i bez tego nie będzie możliwe zarejestrowania nowego zawodnika. Możliwość załączenia formularza będzie miał tylko użytkownik klubowy, nie będzie mógł tego w jego imieniu dokonać pracownik WZPN.

 

Pracownik WZPN będzie widział w systemie Extranet wniosek o rejestrację nowego zawodnika wraz z załączonym przez klub skanem formularza rejestracyjnego. Jeśli dokument będzie poprawny, pracownik WZPN zarejestruje zawodnika. Jeżeli zaś będzie niepoprawny/nieczytelny pracownik WZPN odrzuci taki wniosek, a klub będzie musiał załączyć poprawiony formularz rejestracyjny w celu ponownej weryfikacji.

 

Ad. 2 O szczegółach każdy z użytkowników zostanie poinformowany indywidualnie mailem. Weryfikacja będzie polegała na podaniu swoich danych podczas logowania do systemu w celu weryfikacji, czy osoba która używa danego konta jest faktycznie tą osobą, na którą to konto jest zarejestrowane.

 

W przypadku 3-krotnego wprowadzenia niepoprawnych danych, konto użytkownika zostanie zablokowane, a użytkownik będzie musiał skontaktować się z infolinią PZPN, tel (22) 55 12 300, e-mail: wsparcie@pzpn.pl w celu założenia poprawnego konta.

 

Jeżeli któryś z użytkowników wie, że używa obecnie konta zarejestrowanego na inną osobę, prosimy o wcześniejszy kontakt z infolinią PZPN, tel. (22) 55 12 300, e-mail: wsparcie@pzpn.pl w celu założenia poprawnego konta.