Stanowisko Zarządu BOZPN z dnia 24 .05.2019

STANOWISKO ZARZĄDU BIALSKOPODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PODJĘTE PODCZAS OBRAD ZARZĄDU BOZPN W DNIU 24 05.2019 R.

 

Zarząd BOZPN w dniu 24.05.2019 r. zapoznał się z treścią uchwały Zarządu PZPN nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek

Piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej .

Zarząd BOZPN postanowił:

  1. Zwrócić się do Prezesa LZPN w Lublinie z prośbą o podjęcie działań /np. na podstawie uchwały Zarządu LZPN/

    w celu pilnego zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów LZPN na którym delegaci podejmą decyzje

    odnośnie wykonania rzeczonej uchwały PZPN mając na względzie obowiązujące w tej materii zapisy Statutu LZPN

  1. Zobowiązać Prezesa BOZPN do przekazania niniejszego stanowiska Prezesowi LZPN w Lublinie

    oraz Prezesom CHOZPN w Chełmie i ZOZPN w Zamościu

  1. Niniejsze stanowisko umieścić na stronie internetowej BOZPN

 

Witold Wójtowicz – Prezes BOZPN