KLUBY SPORTOWE LZPN – KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZESÓW WOJEWÓDZKICH ZPN – WIDEOKONFERENCJA W DNIU 15.04.2020 R.

W środę, 15 kwietnia 2020 roku, odbyła się wideokonferencja, w której udział wzięli prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz prezes PZPN Zbigniew Boniek. Obrady miały charakter konsultacyjny. Omawiano między innymi aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i jej wpływ na rozgrywki piłkarskie prowadzone przez Wojewódzkie Związki, zwłaszcza seniorskie III ligi i klasy niższe, a także rozgrywki kobiece i młodzieżowe oraz mecze Pucharu Polski.

 

Po konsultacjach z klubami postanowiono, że decyzja o sposobie kontynuowania lub zakończenia obecnego sezonu, zostanie podjęta najpóźniej do 11 maja 2020 r. Po tym terminie określone zostaną szczegółowe rozwiązania dotyczące rundy wiosennej sezonu 2019/2020.

Zgodnie zdecydowano, że wypracowane stanowisko będzie wspólne dla wszystkich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Podjęte ustalenia zostaną rekomendowane do zatwierdzenia Zarządowi PZPN.

Komentarz

Narada prezesów WZPN w formie wideokonferencji miała m.in. na celu ocenę możliwości prowadzenia rozgrywek piłkarskich w rundzie wiosennej 2020 r. Na posiedzeniu zapoznaliśmy się z oczekiwaniami, zamierzeniami klubów z poszczególnych WZPN. Referujący prezesi Związków przedstawiali argumenty za i przeciw kontynuowaniu rozgrywek (dotyczyło tylko rozgrywek, które prowadzą poszczególne Związki Wojewódzkie). Wymieniano poglądy także co do sezonu 2020/2021.
W zakresie kontynuacji rozgrywek wiosną br. temat wydaje się trudny do realizacji, bo muszą być spełnione warunki – z jednej, głównej strony musimy się opierać o decyzje administracji rządowej, co do możliwości prowadzenia działań sportowych, a z drugiej – ostateczna decyzja, aby sezon rozgrywkowy przesunąć poza obowiązujący termin jego zakończenia do 30.06.2020 r. Z komunikatu z posiedzenia prezesów jasno wynika, że główne działania będą wspólne dla wszystkich Związków. Zakończyliśmy posiedzenie z optymizmem, że może do 11 maja br. pojawią się możliwości dla przeprowadzenia rozgrywek. Oczywiście wszystko będzie wymagało wielu innych działań i czynności, które oby mogły być realizowane.
Na dzisiaj decyzje, które mogłyby podejmować poszczególne WZPN, zawarte są w treści Uchwały nr III/42 z dnia 12.03.2020 r. Zarządu PZPN (dla przypomnienia UCHWAŁA).

Planować jednak należy, bo zawsze lepiej patrzeć optymistycznie. Tak też proponuję spojrzeć na komunikat z posiedzenia oraz nasze działania jako Lubelskiego ZPN.

Wydział Gier LZPN, w ustaleniach z Zarządem LZPN, planował już w okresie pandemii terminarz dla poszczególnych rozgrywek, informując kluby. Po wspomnianym posiedzeniu prezesów, WG w Lublinie i w poszczególnych Oddziałach/OZPN w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu opracowywał będzie bardzo wstępne plany terminarzy rozgrywek seniorów.

Będzie to jednak dla lig/klas tylko przykładowy PLAN.

                                                                                                             Zbigniew Bartnik

                                                                                               Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

P.S. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem.

Wykaz danych kontaktowych zamieszczony na stronie od dnia 13.03.2020 r. dostępny jest KLIKAJĄC TUTAJ