UWAGA KLUBY LUBELSKIEGO ZPN – III LIGA, LIGI/KLASY NIŻSZE

Aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na sport, w tym na piłkę nożną. Nadal pozostajemy bez rozgrywek piłkarskich, jednak od 4 maja 2020 r. w klubach mogą być prowadzone treningi (dla przypomnienia prezentujemy ich zasady – link tutaj).

Śledzimy jednak perypetie klubów PKO Ekstraklasy, co do treningów i zaplanowanych działań celem  dokończenia rozgrywek sezonu 2019/2020 (więcej informacji klikając tutaj).

Ciekawi będziemy, jakie szanse na dokończenia rozgrywek będą miały kluby Fortuna I Ligi i II ligi (aktualne informacje – link tutaj).

Patrząc na działania dotyczące piłki nożnej w innych krajach widzimy, że kwestia kontynuacji rozgrywek w najwyższych ligach jest bardzo złożona. Nie wymieniamy kraju przygranicznego, gdzie rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej – mimo zagrożenia – są kontynuowane, jednak jest to szczególny przypadek.

Być może bliski jest termin decyzji co do rozgrywek lig/klas od III ligi i niżej, w tym rozgrywek kobiet.

7 maja 2020 r. w Warszawie spotkają się prezesi WPZN.
12 maja 2020 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu PZPN.

Decyzje co do rozgrywek mogą być rozpatrywane przez wspomniane gremia tylko w przypadku pozytywnych decyzji administracji rządowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (przypomnijmy zasady w przypadku rozgrywek dla drużyn ligowych – link tutaj, link tutaj oraz link tutaj).

Czy kluby III ligi oraz lig/klas niższych mogłyby spełnić część tych wymagań? Należy odpowiedzieć sobie w gronie kierownictwa klubu, trenerów, zawodników. Być może zasady byłyby trochę mniej rygorystyczne, ale… w jakim zakresie, gdy na szali postawione jest zdrowie, a nawet życie osób uczestniczących w zawodach mistrzowskich. Zawodnicy, sztaby szkoleniowe, organizatorzy mają ze sobą bezpośredni lub pośredni kontakt – przed, w czasie i po meczu. Podobnie opieka medyczna i sędziowie.

Czas nie jest sprzymierzeńcem na decyzje „na tak” ani administracji rządowej, ani kierownictwa WZPN i PZPN. Przyjmując jako bardzo zasadne dużą chęć do kontynuacji gry w rundzie wiosennej 2020 r. wielu klubów, w których przeprowadzono transfery, poprawiono stan bazy, zaplanowano nowe działania organizacyjne, aby trenerzy realizowali zadania szkoleniowe i sportowe, a zawodnicy mieli dobre warunki do treningu i gry – z uwagi na aktualną sytuację w kraju, związaną z koronawirusem i przedstawionymi przez rząd kolejnymi etapami zmniejszania ograniczeń, celem odmrażania gospodarki, w tym ograniczeń dla sportu należy raczej planować w klubach nowy sezon 2020/2021. Dotyczy to także wszystkich rozgrywek młodzieżowych.

Jako środowisko należy mieć jednak nadzieję (przypominamy – niewielką), że możliwe jest dokończenie sezonu 2019/2020 na boiskach. W innym przypadku do zastosowania pozostaje Uchwała Zarządu PZPN nr III/42 z dnia 12 marca 2020 r. (dla przypomnienia UCHWAŁA).

Zarząd PZPN może na swoim posiedzeniu podjąć nowe uchwały w tym zakresie (na przykład przedłużyć termin podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie dalszej części sezonu 2019/20200.

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ