WYDŁUŻENIE ZIMOWEGO OKNA TRANSFEROWEGO W ODDZIALE LZPN/BIAŁA PODLASKA – KLASA OKRĘGOWA I KLASA A

Komisja Gier LZPN Oddział w Białej Podlaskiej informuje, iż w związku z zawieszeniem rozgrywek w klasie Okręgowej i klasie A zimowy okres transferowy (dla transferów czasowych i definitywnych) ulega przedłużeniu, do dnia rozpoczęcia rozgrywek, tj. najpóźniej do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59. Jednocześnie przypominamy, że okienko transferowe nie dotyczy zawodników wolnych. 

Ponadto informujemy, że zarówno Polski Związek Piłki Nożnej, jak i Lubelski Związek Piłki Nożnej czynią starania, żeby rozgrywki amatorskie seniorów mogły rozpocząć się jeszcze przed 10 kwietnia 2021 r. W przyszłym tygodniu do klubów klasy Okręgowej i klasy A zostaną przesłane informacje dotyczące w/w kwestii.