UWAGA! PILNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZ POLSKA-CZECHY/SZWECJA – 29.03.2022 R., GODZ. 20:45, CHORZÓW – STADION ŚLĄSKI

WAŻNE! Informacja z Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. § 26a. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii każdy kibic będzie zobowiązany do przedstawienia przy bramie stadionu: unijnego certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR lub antygenowym lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z przebytą chorobą COVID-19.

Obowiązki dla posiadaczy biletów:

1. Posiadaczom biletów nie wolno przyjeżdżać na stadion, jeżeli cierpią na którykolwiek z objawów związanych z COVID-19, o których wiadomo, że nie pochodzą z innej przyczyny – w takim przypadku muszą kontaktować się z odpowiednimi lokalnymi organami ds. zdrowia w celu uzyskania wskazówek co do możliwości wejścia na stadion. Wykaz potencjalnych objawów można znaleźć tutaj;

2. Posiadaczom biletów nie wolno przyjeżdżać na stadion, jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni uzyskali pozytywny wynik badań na obecność COVID-19 lub jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobami, które uzyskały pozytywny wynik badań na obecność COVID-19;

3. Skorzystanie z biletu na mecz jest automatycznie potwierdzeniem świadomości o ryzyku związanym z zagrożeniem ryzyka związanego z sytuacją COVID-19;

4. Jeżeli wymagają tego właściwe organy, posiadacze biletów muszą poinformować lokalne władze sanitarne i organizatorów meczu, jeśli po meczu uzyskają wynik pozytywny na COVID -19, w terminie określonym w przepisach krajowych/lokalnych;

5. Posiadacze biletów muszą zobowiązać się do przestrzegania wszystkich przepisów stadionowych oraz przepisów krajowych/lokalnych;

6. Nosić maskę zakrywającą nos i usta przez cały czas bycia na stadionie;

7. Utrzymywanie społecznego dystansu podczas pobytu na stadionie, w tym w stosunku do innych widzów i pracowników obiektu, chyba że zostaną zastosowane środki łagodzące (np. płyty pleksiglasowe);

8. Przestrzeganie przydzielonych im miejsc, które zapewniają społeczną odległość między wszystkimi biletowanymi miejscami;

9. Niezajmowanie żadnego innego miejsca niż to, które zostało im przydzielone z biletem.

Kibice, którzy odmówią przestrzegania tych przepisów, nie zostaną wpuszczeni na stadion lub zostaną wyprowadzeni z niego.

 

Rekomendacje dla posiadaczy biletów przy/po wejściu na stadion:

1. Należy regularnie dezynfekować ręce przy użyciu środków do dezynfekcji, które znajdują się na terenie stadionu;

2. Należy unikać tłumów i gromadzenia się w grupach;

3. Używać płatności bezdotykowych do gotówki.