Dokumenty

Tabela dojazdów. Wszystkie klasy rozgrywkowe.

TABELA RYCZAŁTÓW SĘDZIOWSKICH wg Uchwały nr V/61 z dnia 25.06.2020 r. Zarządu PZPN (z uwzględnieniem 5 % podwyżki wg zapisów ww. Uchwały i decyzji Zarządu LZPN z dnia 30.06.2020 r.)

Badania lekarskie (druk)

Uchwała zarządu BOZPN dotycząca urlopów sędziów i obserwatorów.

Podstawowe przepisy gry – Załącznik nr 2 – Lubelski ZPN – WAŻNE

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO PROWADZENIA ZAWODÓW

Delegacja sędziowska BOZPN

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO

zalacznik do sprawozdania z zawodów

Raport_Obserwatora

SKRÓCONY RAPORT OBSERWATORA

INSTRUKCJA WYSYŁANIA WYNIKU SMS-EM

Kartki na zmiany

ANKIETA – PODANIE DLA KANDYDATÓW/KANDYDATEK NA SĘDZIÓW 2021

Dane sędziego – formatka

Informacje o teście sprawnościowym

Zasady_nadawania_uprawnien_obserwatorom_KS-LZPN_

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ III_i_IV_liga_2018-19

ZASADY KLASYFIKOWANIA, AWANSÓW I SPADKÓW SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJOkregowka_i_nizsze_klasy_rozgrywkowe_2018-19

Najnowszy Okólnik nr 15 wydany przez IFAB