ŻAK STARSZY

ŻAK STARSZY
Terminarz rozgrywek rundy Wiosennej sezonu 2017/2018
Żak Starszy rocznik 2009 i młodsi
 1. AP TOP 54 I
 2. AP Top 54 II
 3. Orlęta Radzyń I
 4. Orlęta Radzyń II
 5. DAF I Łuków
 6. DAF II Łuków
 7. Granica Terespol I
 8. Granica Terespol II
 9. RED Sielczyk I
 10. RED Sielczyk II
Termin IX 11.04.2018 godz. 17 (środa)
Gospodarz Granica Gospodarz Orlęta
Granica I – RED II  16:0 Orlęta I – DAF II  5:3
Granica II – RED I  5:2 Orlęta II – DAF I  0:7
Granica I – Granica II  5:2 Orlęta I – Orlęta II  3:1
RED I – RED II  2:2 DAF I – DAF II  1:0
Granica II – RED II  8:0 Orlęta II – DAF II  1:1
Granica I –RED I  10:0 Orlęta I – DAF I  3:3
Termin X 14.04.2018 godz. 10 (sobota)
Gospodarz DAF Gospodarz RED
DAF I – Granica II  3:1 RED I – TOP 54 II  1:8
DAF II – Granica I  0:7 RED II – TOP 54 I  0:22
DAF I – DAF II  1:0 RED I – RED II  0:0
Granica I – Granica II  1:0 TOP 54 I – TOP 54 II  w.o.
DAF II – Granica II  1:2 RED II – TOP 54 II  0:13
DAF I – Granica I  1:6 RED I TOP 54 I  0:5

 

Termin XI 21.04.2018 godz. 10 ( sobota)
Gospodarz DAF I Łuków Gospodarz Orlęta
DAF I Łuków – TOP 54 II                              7:2 Orlęta I – Granica II                                            3:0
DAF II Łuków – TOP 54 I                             0:8 Orlęta II – Grania I                                              2:5
TOP 54 I –TOP 54 II                                     1:0 Orlęta I – Orlęta II                                               5:0
DAF  I – DAF II                                              1:0 Granica I – Granica II                                         4:1
DAF II – TOP 54 II                                        0:6 Orlęta II – Granica II                                          0:0
DAF I – TOP 54 I                                           2:1 Orlęta I – Granica I                                             4:3
Termin XII 25.04.2018 godz. 17 (środa)
Gospodarz TOP 54 Gospodarz RED    ODWOŁANY
TOP 54 I – Orlęta  II                                   4:3 RED I – DAF II
TOP 54 II – Orlęta I                                    3:6 RED II – DAF I
TOP 54 I – TOP 54 II                       w.o. obustronny RED I – RED II
Orlęta I – Orlęta II                            w.o. obustronny DAF I – DAF II
TOP 54 II – Orlęta II                                   3:2 RED II – DAF II
TOP 54 I – Orlęta I                                      4:1 RED I – DAF I
Termin XIII 28.04.2018 godz. 10 ( sobota)
Gospodarz Orlęta Gospodarz Granica
Orlęta I – RED II                        10:0 Granica I – TOP 54 II                       5:0
Orlęta II – RED I                          7:1 Granica II – TOP 54 I                       1:1
Orlęta I – Orlęta II                       8:0 Granica I – Granica II                      2:1
RED I- RED II                              3:2 TOP 54 I – TOP 54 II                        1:0
Orlęta II – RED II                        7:0 Granica II – TOP 54 II                      1:3
Orlęta I – RED I                            2:1 Granica I – TOP 54 I                         1:1
Termin XIV 01.05.2018 godz. 10 (wtorek)
Gospodarz RED
Gospodarz DAF
RED I – Granica II                       1:2 DAF I – Orlęta II                 5:0
RED II – Granica I                       1:3 DAF II – Orlęta I                 1:7
RED I –RED II           walkower obustronny DAF I – DAF II                 walkower obustronny
Granica I – Granica II                 2:0 Orlęta I – Orlęta II           walkower obustronny
RED II – Granica II                     1:3 DAF II – Orlęta II               0:3
RED I – Granica I                        0:4 DAF I – Orlęta I                  0:4
Termin XV 05.05.2018 godz. 10 ( sobota)
Gospodarz Granica
Gospodarz TOP 54
Granica I – DAF II           4:0 TOP 54 II – RED I                   4:3
Granica II – DAF I            1:3 TOP 54 I – RED II                  11:0
Granica I – Granica II      1:0 TOP 54 I – TOP 54 II               1:1
DAF I – DAF II                  1:0 RED I – REDII                         2:2
Granica II – DAF II           3:1 TOP 54 II – RED II                 5:0
Granica I – DAF I              3:2 TOP 54 I – RAD I                     7:2
Termin XVI 12.05.2018 godz. 10 ( sobota)
Gospodarz TOP Gospodarz Granica
TOP 54 I – DAF II             7:1 Granica I – Orlęta II                6:2
TOP 54 II – DAF I             4:5 Granica II – Orlęta I                0:0
TOP 54 I – TOP 54 II        6:1 Granica I – Granica II             2:0
DAF I- DAF II                    2:0 Orlęta I – Orlęta II                   3:3
TOP 54 II – DAF II           3:4 Granica II – Orlęta II              4:0
TOP 54 I – DAF I              5:1 Granica I – Orlęta I                 3:0
Termin XVII 19.05.2018 godz. 10 ( sobota)
Gospodarz Orlęta
Gospodarz DAF
Orlęta I – TOP 54 II         1:3 DAF I – RED II
Orlęta II – TOP 54 I         1:5 DAF II – RED I
Orlęta I – Orlęta II           3:1 DAF I – DAF II
TOP 54 I – TOP 54 II      1:0 RED I – RED II
Orlęta II – TOP 54 II       3:1 DAF II – RED II
Orlęta I – TOP 54 I          1:6 DAF I – RED I
Termin XVIII 26.05.2018 godz. 10 ( sobota)
Gospodarz RED Gospodarz TOP 54
RED I – Orlęta II             3:3 TOP 54 I – Granica II             7:1
RED II – Orlęta I              1:13 TOP 54 II – Granica I             3:3
RED I – RED II                9:0 TOP 54 I – TOP 54 II              1:0
Orlęta I – Orlęta II          3:1 Granica I – Granica II            4:2
RED II – Orlęta II           0:10 TOP 54 II – Granica II           2:0
RED I – Orlęta I              1:2 TOP 54 I – Granica I              4:2
Termin XIX 02.06.2018 godz. 10 (sobota)
Gospodarz Granica Gospodarz Orlęta
Granica I – RED II           14:0 Orlęta I – DAF II                     4:0
Granica II – RED I            4:1 Orlęta II – DAF I                     2:3
Granica I – Granica II      2:0 Orlęta I – Orlęta II                  3:1
RED I – RED II                 0:0 DAF I – DAF II                        1:0
Granica II – RED II         13:0 Orlęta II – DAF II                   2:1
Granica I –RED I               5:1 Orlęta I – DAF I                      6:1
Termin XX 09.06.2018 godz. 10 (sobota)
Gospodarz DAF Gospodarz RED
DAF I – Granica II             3:0 w.o. RED I – TOP 54 II                  2:2
DAF II – Granica I             3:0 w.o. RED II – TOP 54 I                  0:10
DAF I – DAF II RED I – RED II                       0:0
Granica I – Granica II TOP 54 I – TOP 54 II             1:0
DAF II – Granica II           3:0 w.o. RED II – TOP 54 II                2:0
DAF I – Granica I              3:0 w.o. RED I TOP 54 I                       2:5
 1. Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Wydział Gier BOZPN.
 2. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto Związku – BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ 34 8025 0007 0024 2804 2000 0010– w wysokości:
 • Klasa okręgowa – 75 zł
 • Klasa A – 50 zł
 • Klasa B – 40 zł
 • Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
 1. Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.
Czas gry – 2 x 10 min
Boisko – 40- 46 x 26 – 30 orlik
Zmiany powrotne
Bramki – 2 x 5
Piłka nr – 4
Karny – 7 m
Badania obowiązkowe.
Spalony nie obowiązuje.
Ilość zawodników – 6 + 1
Mogą grać dziewczęta.
RED Sielczyk rozgrywa mecze na orliku przy szkole w Sielczyku.
Granica Terespol rozgrywa mecze na orliku ul. Sienkiewicza.
DAF Łuków rozgrywa mecze na boisku Zespołu Szkół nr 1 ul. Kościuszki 10.