WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego Delegatów LZPN na dzień 7 czerwca 2021roku. W trakcje Walnego zostaną wybrane władze Związku:

Prezes

Zarząd

Komisja Rewizyjna

oraz

Delegaci na Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze Delegatów PZPN.

Dokonane zostaną również zmiany w Statucie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

 

                                                                               Lubelski Związek Piłki Nożnej