Wydziały

WYDZIAŁ GIER

 Przewodniczący – Stanisław Lesiuk

Wiceprzewodniczący – Zofia Łasocha

sekretarz – Miłosz Storto

członek – Wiesław Grula

WYDZIAŁ DYSCYPLINY

Przewodniczący – Sławomir Kociubiński

 sekretarz – Michał Tusz

członek – Artur Gruszka

  WYDZIAŁ SZKOLENIA

Przewodniczący – Tomasz Buraczewski

Wiceprzewodniczący – Rafał Borysiuk
Sekretarz – Michał Tusz
Członkowie: Milosz Storto, Artur Idzikowski, Mateusz Kowalczyk, Przemysław Sałański

 RADA TRENERÓW

Przewodniczący – Tomasz Buraczewski

Członkowie: Rafał Borysiuk, Przemysław Sałański, Michał Tusz

 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA

NA STADIONACH

Przewodniczący – ks. Andrzej Biernat

 członek – Roman Laszuk

  PEŁNOMOCNIK DO SPRAW KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Zdzisław Tyszkiewicz